Skip to the main content

 

 1. Aanvraagprocedure en acceptatie
  • U kunt een aanvraag voor een huurauto indienen via het aanvraagformulier van de gewenste categorie/voertuig op onze website. Dit is een aanvraag en niet een definitieve reservering. Wij zullen contact met u opnemen om de aanvraag compleet te maken.
  • Bij het aanvragen van een huurauto kiest u een klasse, niet een specifiek model, tenzij anders aangegeven.
  • De getoonde modellen zijn slechts voorbeelden van de voertuig klasse. Het daadwerkelijke model, uitvoering en kleur van het voertuig kunnen afwijken.
  • In het geval dat de gereserveerde categorie niet beschikbaar is bij het ophalen, bieden wij u kosteloos een upgrade naar een hogere klasse aan totdat de gereserveerde klasse beschikbaar is.
  • Wanneer de aanvraag wordt geaccepteerd, zal Wittebrug Autoverhuur een overeenkomst opstellen die door de huurder moet worden ondertekend.
  • Wittebrug Autoverhuur behoudt zich het recht om een aanvraag te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

 1. Huurperiode, beëindigen contract en annuleren
  • De huurperiode voor het verhuur-voertuig wordt vastgelegd in de overeenkomst.
  • Een huurdag (24 uur) begint op elk willekeurig moment binnen onze openingstijden. Het is niet mogelijk de huurauto buiten onze openingstijden te retourneren.
  • Bij overschrijding van de huurperiode, langer dan 1 uur, is de huurder verplicht de kosten van een extra huurdag te vergoeden.
  • Verlenging van de huurperiode is mogelijk na schriftelijke goedkeuring vanuit Wittebrug Autoverhuur en is onderworpen aan de beschikbaarheid van het voertuig.
  • De verhuur overeenkomst kan door zowel door Wittebrug Autoverhuur, als de klant worden beëindigd volgens de voorwaarden die in de overeenkomst zijn vastgelegd.
  • U kunt uw reservering kosteloos annuleren mits dit langer dan 24 uur voor aanvang van de contract datum is.
  • In het geval van annuleren binnen 24 uur of bij no show zullen wij € 50,- in rekening brengen.
  • Het is niet mogelijk om het voertuig op te halen of terug te brengen buiten onze openingstijden.

 

 1. Huurtarief, toeslagen en betalingen
  • De vermelde tarieven zijn exclusief de kosten voor brandstof.
  • De vermelde tarieven zijn exclusief optionele toeslagen, zoals voor een trekhaak, automaat en extra gereden kilometers.
  • Bij de tarieven zijn inbegrepen: verzekering, onderhoud, mobiliteitsgarantie en motorrijtuigenbelasting.
  • De huurder van het voertuig krijgt deze met een volle brandstoftank mee. Bij het terugbrengen dient de huurder het voertuig ook weer met een volle tank in te leveren. Wanneer dit niet het geval is brengen wij naast de brandstof extra tankkosten van € 12,50,- in rekening.
  • De autosleutel is voorzien van een kenteken-sleutelhanger. Indien u ervoor kiest deze tijdens de huurperiode te verwijderen, verzoeken we u vriendelijk deze goed te bewaren. In geval van inlevering van de sleutel zonder de bijbehorende sleutelhanger, kunnen wij € 5,- in rekening brengen om de sleutelhanger te vervangen.
  • De huurder stemt ermee in om de verschuldigde betalingen te voldoen volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden in de overeenkomst.
  • Betalingen dienen te worden voldaan op de aangegeven vervaldatum(s) en op de wijze die is vastgesteld in de overeenkomst.
  • Betalingen dienen door de contracthouder voldaan te worden, door middel van een rekening welke op naam staat van de contracthouder.
  • Bij niet-nakoming van de betalingsverplichting behoudt Wittebrug Autoverhuur het recht om passende maatregelen te nemen, waaronder het beëindigen van de overeenkomst(en). Eventuele bijkomende kosten, zoals de kosten voor het inschakelen van een incassobureau zijn voor rekening van de huurder.
  • In geval van een bekeuring, is de huurder verantwoordelijk voor het betalen van het boetebedrag aan Wittebrug Autoverhuur. Daarnaast worden administratiekosten van € 12,50 per bekeuring in rekening gebracht.
  • Het weekendtarief is geldig vanaf vrijdag 16:00 uur tot en met maandag 09:00 uur.
  • Indien het voertuig eerder wordt opgehaald/later ingeleverd, wordt er een extra dag in rekening gebracht.
  • Bij retour dient het resterende saldo direct te worden voldaan.
  • Alle vermelden tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en inclusief btw, tenzij anders vermeld.

 

 1. Bestelwagen huren met pinpas
  • De kleine bestelwagen, bestelwagen en grote bestelwagen kunnen gehuurd worden met een pinpas.
  • De standaard borg bij het huren met een pinpas is minimaal € 450,-.
  • Het huurbedrag dient vooraf betaald te worden aan de balie.
  • Overige kosten zoals over kilometers dienen meteen bij retour van het voertuig betaald te worden.
  • Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op de bovengenoemde klasse.

 

 1. Legitimatie en borgstelling
  • Bij het ophalen van de huurauto dient de huurder zich te legitimeren met zowel een geldig rijbewijs als een geldig paspoort of ID kaart. Wij hebben dus een dubbele legitimatie Hier wordt een afgeschermde kopie van gemaakt. Als een van deze documenten niet kan worden getoond bij het ophalen van het voertuig behouden wij ons het recht voor om geen overeenkomst aan te gaan.
  • De minimale leeftijd voor het huren van een voertuig is 23 jaar, met als uitzondering: kleine hatchback, kleine sedan/hatchback, kleine bestelwagen en bestelwagen. Deze categorieën kunnen gehuurd worden vanaf 19 jaar.
  • De bestuurder dient minimaal 1 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B.
  • De waarborgsom is afhankelijk van de autoklasse, met een minimum van € 450,-.
  • Borgstelling kan uitsluitend geschieden met pinpas of creditcard (Visa/ MasterCard) (m.u.v. bedrijfswagens) die tevens op naam dient te staan van de huurder. Een creditcard van een ander persoon kunnen wij niet accepteren, dit geldt ook voor creditcards van partners of familieleden.
  • Prepaid creditcards kunnen wij helaas niet accepteren. Als u niet zeker weet of u een standaard creditcard of een prepaid creditcard heeft, neem dan contact op met uw bank.
  • Als uw rijbewijs is gedrukt in een niet-westers alfabet, is een internationaal rijbewijs vereist. Het internationale rijbewijs is alleen geldig in combinatie met het originele rijbewijs.

 

 1. Gebruik en Telematica
  • Het voertuig mag alleen op de openbare weg worden gebruikt. Het is niet toegestaan om op racebanen te rijden of op onverharde wegen, evenals het deelnemen aan veiligheidstrainingen (zoals een antislipcursus etc.)
  • De bestuurder moet zich aan alle verkeersregels houden en mag geen roekeloos rijgedrag vertonen, waaronder te hard rijden bij slecht zicht, appen, niet handsfree telefoneren of passagiers zonder gordels laten zitten.
  • De bestuurder van het gehuurde voertuig dient een bekwame berijder te zijn en dient tevens in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs.
  • Het is niet toegestaan om met de huurauto buiten de EU-landen te rijden, met uitzondering van Zwitserland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk.
  • Wanneer de huurder of bestuurder het voertuig buiten Nederland wil gaan gebruiken, dient Wittebrug Autoverhuur hierover vooraf geïnformeerd te worden en zal er toestemming verleend moeten worden.
  • Het is niet toegestaan om brandbare, giftige en/of andere gevaarlijke stoffen te vervoeren.
  • Commercieel personenvervoer of verhuur aan derden is niet toegestaan.
  • De huurder dient het voertuig zorgvuldig te behandelen en te onderhouden volgens de instructies van de Wittebrug Autoverhuur. Als de huurder zich niet aan de gebruiksregels houdt, behoudt Wittebrug Autoverhuur zich het recht om het contract te beëindigen.
  • Wittebrug Autoverhuur heeft het recht om voertuigen uit te rusten met telematica-oplossingen.

 

 1. Inspectie bij ophalen en terugbrengen
  • Bij het ophalen en terugbrengen van het voertuig zal er een grondige inspectie worden uitgevoerd. Tijdens deze inspectie worden alle bestaande schades aan het voertuig vastgelegd, die ook vermeld staan in het contract.
  • Het contract bevat een lijst van de bekende schades aan het voertuig bij aanvang van de huurperiode. De klant wordt geacht op de hoogte te zijn van deze schades.
  • Eventuele nieuwe schade aan het voertuig moet afzonderlijk worden gemeld, ook als deze zich bevindt op een locatie waar al schade aanwezig was volgens het contract.
  • Als de huurder tijdens de inspectie een schade opmerkt die niet in het contract is opgenomen, dient dit onmiddellijk te worden gemeld aan Wittebrug Autoverhuur.

 

 1. Verzekering
  • Alle voertuigen zijn WA-casco verzekerd.
  • Het eigen risico is afhankelijk van de gekozen autoklasse met een minimum van € 750,- per schadegeval. Dit bedrag kan verlaagd worden naar € 450,- per schadegeval voor € 7,50 per dag.
  • In geval van schade aan de bakwagen is het eigen risico bedrag € 1000,- en is niet te verlagen.
  • Voor bovenhoofdse schade geldt een verhoogd eigen risico van € 1.500,- per schadegeval. Bovenhoofdse schade is schade op een voertuig boven de 1,90m. Denk hier bijvoorbeeld aan schade op de cabine of het dak.
  • In geval van diefstal, inbraak of schade waarbij de tegenpartij onbekend is, wordt de huurder verzocht om onmiddellijk aangifte te doen bij de politie en het proces-verbaal met het schadeformulier zo spoedig mogelijk naar Wittebrug Autoverhuur te sturen.
  • Bij schade veroorzaakt onder invloed van alcohol, drugsgebruik of bij nalatigheid zal de huurder aansprakelijk worden gesteld voor alle geleden schade.
  • In geval van schade dient er een schadeformulier ingevuld te worden. Deze is te vinden in het dashboardkastje of online in te vullen op: www.mobielschademelden.nl. Als het schadeformulier niet wordt ingevuld, wordt het volledige schadebedrag in rekening gebracht.
  • In geval van schade of onderhoud heeft u recht op mobiliteitsgarantie en wordt er kosteloos vervangend vervoer verstrekt.

 

 1. Schoonmaakkosten
  • U krijgt de huurauto schoon van ons mee. Wij verwachten van u dat u deze in dezelfde staat terugbrengt. Als dit niet het geval is worden alle hieruit voortvloeiende kosten aan u doorberekend.
  • Het is ten strengste verboden om te roken in de huurauto. Bij constatering hiervan worden altijd schoonmaakkosten in rekening gebracht met een minimum van € 450,-.
  • Huisdieren zijn niet toegestaan in onze huurauto’s. Bij constatering hiervan worden schoonmaakkosten in rekening gebracht met een minimum van € 450,-.

 

 1. BOVAG-voorwaarden
  • Wittebrug Autoverhuur is BOVAG 5 sterren gecertifieerd
  • Op al onze contracten zijn de “Algemene huurvoorwaarden voor de leden van de afdeling Autoverhuur ledenassociatie van BOVAG” van toepassing. Deze kunt u vinden op onze website, liggen ter inzage bij de huurbalie en staan op de achterzijde van elk contract vermeld.